Stevige
softwareapplicaties
voor het
moderne web

Vaak reiken software-oplossingen niet ver genoeg. Omdat ze niet voldoende aansluiten bij de operationele bedrijfsprocessen. Daarnaast staan standaardoplossingen vaak nieuwe ontwikkelingen in de weg. Neem de regie in eigen hand. Stap 1 heeft u gezet: u bevindt zich op dit moment op onze website. Stap 2? Tijd voor koffie!

Standaardapplicaties

Standaard stevig

Door het toepassen van geautomatiseerde hulpsystemen kunnen bedrijfsprocessen worden geoptimaliseerd. Er bestaan veel standaardapplicaties, zoals tekstverwerking-, spreadsheet-, boekhoud- en databaseprogramma's. Ieder bedrijf maakt gebruik van deze toepassingen. Het grote voordeel van standaardsoftware is dat de op software zich bewezen heeft; de kinderziektes zijn er (meestal) uit.

Meer informatie

Tijd voor koffie?

Wanneer kies je voor maatwerk?

Financiën
wegen de voordelen (besparingen) op tegen de kosten
Betrouwbaarheid
is er goed contact en (blijvend) adequate ondersteuning met de leverancier
Ontwikkeltijd
een kortere ontwikkeltijd leidt tot lagere ontwikkelkosten
Contributie
indien er meerdere (generale) toepassingsgebieden zijn, worden de doorberekende ontwikkelkosten lager

Maatwerkapplicaties

Stevig op maat

Naast de standaardsoftware kan het verstandig zijn een applicatie te gebruiken die aansluit op de eigen unieke bedrijfsprocessen. Hierdoor hoeven er geen aanpassingen in de eigen bedrijfsprocessen plaats te vinden en is de werkwijze van diverse afdelingen daardoor efficiënter. Informatie is eenvoudiger en sneller voorhanden, hetgeen zich vertaalt in lagere kosten.

Meer informatie

Software as a service

Stevig saas

Wij vervaardigen Software as a Service (SaaS); oftewel: onze applicaties worden online aangeboden. De software wordt (meestal) niet aangeschaft, maar er wordt per gebruik voor betaald. Wij verzorgen de installatie, het onderhoud en het beheer in de cloud (via het internet).

Meer informatie

Ontwikkeltraject

Stevig plannen

Het ontwikkelen van een nieuwe applicatie begint met het opstellen van een plan. In het plan worden de diverse functionaliteiten beschreven. Het plan wordt opgesteld in met de input van de eindgebruiker. Alle werkprocessen binnen de organisatie worden in kaart gebracht. Door als startpunt de analoge werkwijze te hanteren, ontstaat er uiteindelijk een intuïtieve en efficiëntere applicatie. Naast de verwachtingen en noodzakelijke functionaliteiten, worden tevens gewenste en eventueel toekomstige functionaliteiten besproken. Vervolgens dient te worden berekend of de voordelen van de applicatie groter zijn dan de kosten. Indien er een positieve uitkomst uit deze analyse komt, wordt de investering op zijn haalbaarheid getoetst. Uiteindelijk start het ontwikkeltraject met het opstellen van het functioneel ontwerp. Dit is een gestructureerde uitwerking van de functionaliteiten en kan naast tekst, bestaan uit mindmaps en illustraties ter visualisering van het eindontwerp. Naast de input voor het technisch bouwen, behelst het meestal ook input voor het design.

Meer informatie

Stevige kop koffie?

Wij vertellen je graag meer over onze oplossingen